Utskriftsvennlig versjon

Kvalitetskontroll - sjekkliste for arkivarer

Arkivarens rolle

 • Arkivarene har en viktig rolle i å holde sak/arkiv databasen ryddig og oversiktlig.
  Dette for å sikre at informasjon i ePhorte er autentisk og troverdig som dokumentasjon for aktiviteter og oppgaver.
  For å få til dette må vi ha gode interne rutiner for kvalitetssikring og registrering.
   
 • Arkivarene skal også hjelpe til slik at ePhorte fungerer som et godt saksbehandlingsverktøy.
  Kvalitetssikringsrutinene og registreringsreglene skal også være til hjelp i å veilede ledere og saksbehandlere.
   
 • Når arkivarene retter opp feil eller gjør vesentlige endringer i en sak eller journalpost, bør det gis tilbakemelding til saksbehandlerne slik at de:
  - blir bevisste på hvordan saker og journalposter skal registreres
  - er oppmerksomme på endringer som er gjort i deres saker og journalposter
   
 • Når arkivarene kontrollerer oppgavene lederne skal utføre i ePhorte, må også de få tilbakemelding, slik at:
  - journalposter ikke blir liggende ufordelt
  - restanser blir fulgt opp
  - journalposter blir godkjent
Laster...