Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Formål

Formål

Arkivplanen dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Steinkjer kommune. Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsetting:

  • Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.

Arkivplanen skal oppdateres kontinuerlig og bidra til at kommunen ivaretar sitt arkivansvar etter arkivlovens § 6 hvor det heter:"Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Rådmannen har arkivansvaret

Kontorsjefen har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste. I kommunen er det rådmann som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).

Steinkjer, 1. kvartal 2012

-028

Laster...