Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivrom

OVERSIKT OVER ARKIVROM I STEINKJER RÅDHUS

Arkivrom A Steinkjer rådhus,  kjelleren

Arkiver fra Ogndal kommune - 64

Ordnet – mangler noen dokumenter

Arkiver fra Stod kommune - 64

Ordnet – mangler noen   dokumenter

Arkiver fra Kvam kommune – 64

Ordnet – mangler noen dokumenter

Arkiver fra gamle Egge kommune - 64

Ordnet – mangler noen   dokumenter

Arkiver fra gamle Steinkjer kommune - 64

Ordnet – mangler noen dokumenter

Arkiver fra gamle Beitstad kommune – 64

Ordnet – mangler noen   dokumenter

Arkiver fra gamle Sparbu kommune - 64

Ordnet – mangler noen dokumenter

Formannskap/Kommunestyreprotokoller og politiske saker fra gamle Steinkjer 1964 til 2003                                                                                   

Ordnet

Bygningssjefen møtebok 1947

 

Rådhuset AS

 Ordnet

Diverse fra teknisk område

 

Reguleringsplaner

 

 

Arkivrom B Steinkjer rådhus-kjelleren

Saksarkiv til Rådmannen fra 1986                                                                                

 

Saksarkiv til kultur fra 1986

 

Saksarkiv Skole/Oppvekst fra 1986

 

Saksarkiv Teknisk fra 1988

 

Saksarkiv Helse fra 1988

 

Næringssaker

 

Sosialutvalg

 

Kommunale veger (vegnr)

Egen arkivserie   (objektarkiv)

Utviklingsetaten 1997

 

Eia (Eiendom) skoler

 

 

Arkivrom C Steinkjer rådhus - kjelleren

Gnr/Bnr – byggesaksarkiv (rullearkiv)                                                                                                                      

 

Tidligere Ogndalsbruket (1902- 1964) /

Steinkjer kommuneskoger 1964– dd)

 

Bying. År -63

 

SNS – Steinkjer Næringsselskap AS

 

Steinkjer Bygg

 

Saksarkiv Røysing skole 1986-2007

Flyttes til 3.etg           

Saksarkiv Steinkjer Ungdomsskole 1983-1993

Flyttes til 3.etg

Husnemd

 

Tilfeldig fakturering

bevares i 3,5 år

Skattebilag

bevares i 10 år

Skatteutvalg

 

Register over byggesaker

 

 

Arkivrom i kjelleren med rullearkiv for Barnevern/PPT inneholder:

PPT/Barnevern                                                          klientmapper

 

 

Arkivrom i 3.etg.

Elevmapper 1999-2013

Under ordning

Saksarkiv fra 1964 – 1985 for skolene                                                                               

 

Klassedagbøker/skoleprotokoller

 

Profilarkiv 1909- 2000

Under ordning      

Saksarkiv 2003-2008

Under ordning fra rullearkiv

Objektarkiv helse

 

Kulturskolen 

 

Steinkjer næringsselskap

 

Skatt

 

 

Arkivrom i  6.etg.

Landbruksarkiv                                                                     

I arkivskap- delvis ordna       

 

 

Personalarkiv

I eget rom- under ordning

Legevakt
DMS og helseinstitusjonene

Laster...