Arkivplan.no

Arkivskaper/ arkivserier

kongens gate nersannan høst

Arkivskaper

Kortkode

arkivskaper

Journalenhet

Kortkode

journalenhet

Fradato

Tildato

Steinkjer kommune sentralt arkiv

SSA

Journal Steinkjer kommune

JSK

01.01.2003

31.12.2019

Steinkjer kommuneskoger arkiv

SKS

Journal Steinkjer kommuneskoger  Ogndalsbruket KF

JSKOG

01.01.2003

31.12.2019

Interkommunalt kommuneoverlegearkiv

KIT

Journalkommuneoverlegen i Inn-Trøndelag

JKIT

01.01.2010

15.06.2015

Steinkjerbyggs arkiv

SBFK

Journal Steinkjerbygg KF

JBS

01.01.2017

31.12.2019

Interimkommunen (Nye) Steinkjer

INS

Journal interimkommunen Nye Steinkjer

JINS

09.09.2016

31.12.2019

 

Arkivserier i sakssystemet ePhorte som er hovedarkiv:  http://admin.steinkjer.arkivplan.no/content/view/full/221413

Oversikt for dokumentasjon som ikke inngår i ePhorte

 

NAV- sosial

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ARKIVSERIE

Journal - lov om sosiale tjenester

INNHOLD

Saker etter   sosialtjenesteloven

ORDNINGSMÅTE

Fødselsnummer/Navn

PERIODE

Kontinuerlig

LAGRING

Elektronisk – Velferd/   Mappe for hver person

PLASSERING

NAV Steinkjer

OVERFØRING

Avlevering til IKA   Trøndelag IKS 10 år etter siste kontakt - før

KASSASJON

Etter godkjente   kassasjonsregler

MERKNAD

 

 

 

BARNEVERN

 
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  

Barnevernsvakt

 
   
   
   
   
   
   
   
   

  

PPT

 
   
   
   
   
   
   
   
   

  

DMS

 
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

Helesopplysninger på institusjoner

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

Laster...